Dokumentacja


Pożyczka pod zastaw mieszkania, domu czy działki wymaga pełnego zestawu dokumentacji do celów analizy oraz przygotowania odpowiedniej oferty pożyczki dla Państwa. Na jej podstawie jesteśmy w stanie dokładnie zbadać status prawny nieruchomości, co pozwala na przedstawienie w dość krótkim czasie najczęściej 24h, założeń umowy pożyczki dla klienta. Na podstawie parametrów wynikających z dokumentacji również jesteśmy w stanie dość precyzyjnie określić wysokość pożyczki, która wynika z oszacowanej wartości nieruchomości. W opisach znajdziesz link do elektronicznej bazy ksiąg wieczystych gdzie możesz sprawdzić aktualny stan prawny swojej nieruchomości.

 

Pożyczka pod zastaw mieszkania:

Wniosek o pożyczkę

 • Nr Księgi Wieczystej.
 • Akt notarialny potwierdzający nabycie mieszkania.
 • Zaświadczenie ze spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej o niezaleganiu z opłatami czynszowymi.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
 • Spadku – zaświadczenie wymagane jest zawsze.
 • Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Zdjęcia każdego pomieszczenia oraz zdjęcia klatki schodowej.

Pożyczka pod zastaw domu:

 • Nr Księgi Wieczystej.
 • Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Wyrys (mapka geodezyjna) – tylko w przypadku, jeśli działka posiada powierzchnię powyżej 30 arów lub oznaczona jest jako „Rola”.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
 • Spadku – zaświadczenie wymagane jest do każdej czynności Notarialnej.
 • Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Zdjęcia z zewnątrz przedstawiające cały budynek oraz zdjęcia każdego pomieszczenia z wewnątrz domu.

Pożyczka pod zastaw działki budowlanej:*

 • Nr Księgi Wieczystej.
 • Wypis z rejestru gruntów.
 • Wyrys (mapka geodezyjna).
 • Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i  darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
 • Spadku – zaświadczenie wymagane jest do każdej czynności Notarialnej.
 • Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Kilka zdjęć działki i sąsiadujących z nią budynków, najbliższych okolic.

 

Mieszkanie bez Księgi Wieczystej:

Pożyczki udzielane są również dla nieruchomości, które nie mają założonej Księgi Wieczystej. W tej sytuacji wymagamy odpowiedniego zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej wyrażające zgodę na wyodrębnienie lokalu do nowej Księgi Wieczystej i na podstawie tego dokumentu w dniu podpisania umowy pożyczki Notariusz składa wniosek do właściwego Sądu o jej założenie i obciążenie z tytułu udzielonej pożyczki hipotecznej.

 

*Działki budowlane, które mogą stanowić zabezpieczenie pożyczki muszą znajdować się w obrębie miast powyżej 30 tys. mieszkańców lub w ścisłej okolicy graniczącej z miastem oraz posiadać warunki zabudowy. Działka musi posiadać status działki budowlanej oznaczonej na wypisie z rejestru gruntów literą „B”, „Bi” lub „RB”. Nie przyjmujemy pod zabezpieczenie działek oznaczonych jako rola, łąka, czy pastwisko.

 

wypełnij wniosek o pożyczkę