Koszty pożyczki


Koszt pożyczki prywatnej dokładniej omówimy w tym rozdziale. Obowiązkiem Pożyczkodawcy w tym przypadku naszej firmy jako spółki, jest umożliwienie klientowi analizy i wgląd do umowy pożyczki przed jej podpisaniem o czym wyraźnie mówi „Ustawa o Kredycie Konsumenckim”

Na życzenie klienta udostępniamy umowę pożyczki przed jej podpisaniem. W razie konieczności i wątpliwości klienta omawiamy z nim widniejące zapisy w jasny i zrozumiały sposób. Dodatkowym elementem jaki również wynika z powyższej ustawy jest zapoznanie klienta z kosztami pożyczki. W związku z tym założeniem każda osoba ubiegająca się o pożyczkę otrzymuje zestawienie kosztów. Zawarte jest ono w harmonogramie pożyczki w formie tabeli, którą generuje system. Jest to specjalnie opracowany program, który pozwala na uniknięcie błędów związanych z wyliczeniami i poszczególnymi częściami kosztów zawartym w ofercie kredytowej. Poniżej przedstawiamy przykład kosztów pożyczki dla kwoty 30.000 PLN do wypłaty dla klienta na mieszkanie położone w mieście powyżej 30 tys. mieszkańców np. w Warszawie czy Krakowie:

pożyczka pod zastaw nieruchomości prywatna

 

Przedstawiony koszt pożyczki prywatnej ujęty w harmonogramie zawierają ustawowe odsetki, które wynoszą na dzień dzisiejszy 10% w skali roku. Roczna Rzeczywista Stopa oprocentowania (RRSO) dla tego przykładu wynosi na podstawie wyliczeń:

Kwota kredytu – 40 000.00 PLN

Prowizja – 0.00 % 

Pozostałe koszty przyznania kredytu – 10 219.00 PLN

Oprocentowanie – 10.00 %

Rodzaj rat – równe

Okres kredytowania – 12 miesięcy

Rzeczywista stopa procentowa 90.05 %

 

pożyczka pod zastaw mieszkania domu Warszawa Kraków

Z uwagi na brak weryfikacji zdolności kredytowej oraz braku analizy bik a także braku zaświadczeń o dochodach (te pobieramy na oświadczenie). Koszt pożyczki prywatnej jest wyższy niż w kredytach bankowych. Dzieje się tak z uwagi na wyższe ryzyko kredytowe a także na klienta, który najczęściej jest osobą mającą inne zobowiązania.

Czas trwania umowy z uwagi na fakt, że jesteśmy instytucją poza bankową jest nieco krótszy niż przy kredytach bankowych. Przyjmuje się zasadę, że klient nie jest w stanie spłacić pożyczki w krótkim okresie. W naszej umowie znajduje się zapis, z którego klient może skorzystać, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Zapis ten mówi o możliwości kontynuacji umowy pożyczki do czasu całkowitej spłaty zaciągniętej pożyczki. Tym sposobem nie określamy ostatecznej daty spłaty pożyczki, gdyż tylko od samego klienta będzie zależało, ile w rzeczywistości będzie ona trwała. Jednym ze sposobów znacznego skrócenia czasu trwania umowy jest spłata kapitałowa części pożyczki oprócz rat miesięcznych. Takiej wpłaty można dokonać w dowolnym momencie np. na koniec okresu rozliczeniowego przed upływem 12 miesięcy.

Pożyczka pod zastaw nieruchomości różni się nieco od umów hipotecznych bankowych z uwagi na fakt, że banki działają na podstawie Prawa Bankowego co daje im więcej możliwości i swobody w przygotowaniu umowy dla klienta. Instytucje poza bankowe nie mogą posiłkować się takim prawem, więc każda umowa pożyczki zawierana jest zgodnie z Prawem Cywilnym. Umowa musi zostać podpisana przez wszystkie strony umowy w obecności Notariusza. Tak więc umowa ma charakter Aktu Notarialnego, która daje pewność, że została ona należycie przygotowana i co najważniejsze zgodnie z prawem i przepisami obowiązującymi w ustawie o kredycie konsumenckim.