Pożyczka dla rolnika


Pożyczka dla rolnika pod zastaw gruntów rolnych oraz gospodarstwa rolnego to produkt finansowy, który w prosty sposób można uzyskać w naszej firmie.
Pożyczki tego typu realizowane w zakresie produktów dostępnych w naszej ofercie kredytowej dostępne są dla każdej osoby, która prowadzi gospodarstwo rolne.

Pożyczka dla rolnika

Zabezpieczeniem pożyczki mogą być wszystkie działki wchodzące w skład prowadzonego gospodarstwa rolnego. Obciążeniu podlegają takie działki jak:

  • grunty orne, oznaczone symbolem R,
  • sady, oznaczone symbolem złożonym z litery S,
  • łąki trwałe, oznaczone symbolem Ł.
  • pastwiska trwałe, oznaczone symbolem Ps,
  • grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem B.

Wysokość kwoty pożyczki ustalana jest na podstawie wypisu z rejestru gruntów oraz informacji w niej zawartych a dotyczących klasy gruntu, oraz przeznaczenia poszczególnych działek.
Wnioskujący o pożyczkę dla rolnika powinien przedstawić wszystkie informacje dotyczące specyfikacji swojego gospodarstwa rolnego. Oprócz klasy gruntów oraz ich przeznaczenia w trakcie analizy wniosku kredytowego brana jest pod uwagę również informacja o przeznaczeniu środków wypłaconych z pożyczki, a także informacji na temat możliwości spłaty zobowiązania.
Oprócz wymienionego wyżej wypisu z rejestru gruntów dość istotnym elementem jest wyrys z rejestru gruntów jednak nie w każdej sytuacji Jest on wymagany.
Pozostałe dokumenty wymagane do tego rodzaju pożyczki opisane zostały w zakładce dokumentacja.
Od klienta wnioskującego o pożyczkę nie wymaga się dokumentów związanych z zobowiązaniami w stosunku do KRUS, a także związane z osiąganymi dochodami. Tego rodzaju informacje pożyczkobiorca deklaruje formie oświadczenia przy podpisywaniu umowy pożyczki.

Maksymalna kwota pożyczki

Maksymalna kwota pożyczki dla rolnika jako produktu typowo poza bankowego nie może przekroczyć 20000 zł za jeden hektar gruntu.
Wysokość przyznanej pożyczki analizowana jest na podstawie opisanych powyżej elementów i zakłada, że dla działek, której klasą gruntu jest 4,5 lub 6, maksymalny poziom kredytowania nie powinien przekroczyć 15000 zł. Pozostałe działki w wyższej klasie gruntu mogą liczyć na wypłatę maksymalnej, opisanej powyżej kwoty pożyczki.

Zabezpieczenie pożyczki

Zabezpieczeniu nie podlegają budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Obciążony jest wyłącznie sam grunt rolny a informacje te, wpisane zostaną do księgi wieczystej w dziale czwartym jako hipoteka umowna. Tego rodzaju forma zabezpieczenia nie ogranicza prawa własności. Tak więc każdy pożyczkobiorca może swobodnie zarządzać swoimi nieruchomościami.
Pożyczka dla rolnikaOkres trwania umowy pożyczki ustalany jest indywidualnie z każdym klientem a długość umowy, zależy między innymi od wysokości raty miesięcznej jaką, może płacić klient oraz jego planu finansowego.

Z kwoty przyznanej pożyczki mogą zostać spłacone wszystkie zobowiązania ujawnione w księdze wieczystej między innymi kredyty bankowe również wypowiedziane zobowiązania windykacyjne zadłużenia w KRUS i urzędzie skarbowym, a także inne pożyczki lub kredyty prywatne. W ramach udzielonej pożyczki istnieje możliwość, aby pozostawić na hipotece obciążenia wynikające z kredytów bankowych, co do których nie ma zaległości wynikających z harmonogramu spłaty kredytu bankowego.

Przed podpisaniem umowy pożyczki Każdy klient może liczyć na wcześniejsze zapoznanie się z projektem umowy pożyczki, a także pełnym harmonogramem oferty zawierającym informacje dotyczące kosztów pożyczki. W obecnej chwili na rynku pożyczek pozabankowych i prywatnych jest to jedna z niewielu ofert przeznaczonych dla rolnika.