Pożyczka pod mieszkanie


Pożyczki pod zastaw mieszkania, które realizujemy w zakresie naszej działalności to produkt finansowy w całości finalizowany z kapitału poza bankowego. Otrzymanie tego rodzaju pożyczki i proces analizy klienta jako potencjalnego pożyczkobiorcy różni się od analiz bankowych i opiera się głównie na możliwościach finansowych klienta, na jego potrzebach, celu pożyczki oraz planie na spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego.

Wyróżniamy dwa rodzaje mieszkań:

  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  • prawo własności do lokalu z częściowym udziałem gruntu pod budynkiem

Pożyczka pod mieszkaniePierwszy rodzaj własności określa własność mieszkania bez przypisanej części udziału gruntu pod budynkiem. Właściciel najczęściej jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Drugi rodzaj własności zakłada oprócz własności mieszkania również udział w gruncie pod budynkiem i w tej sytuacji najczęściej organem zarządzającym np. opłaty czynszowe jest Wspólnota Mieszkaniowa. Dokumentacja jaka wymagana jest w przypadku tych dwóch rodzajów prawa własności jest nieco inna:

  • Dla mieszkania spółdzielczego są to zaświadczenie o prawie do spółdzielczego prawa do lokalu oraz zaświadczenie o saldzie rachunku czynszowego z informacją o ewentualnym zadłużeniu oraz z numerem konta spółdzielni
  • Dla mieszkania z pełną własnością gruntu wymagane jest zaświadczenie o saldzie opłat czynszowych również z informacją o zadłużeniu o ile takie występuje i numerem konta wspólnoty mieszkaniowej

Biorąc pod uwagę brak dokumentacji o dochodach czy braku weryfikacji naszych klientów w bazach bankowych BIK, BIG oraz KRD ważnym elementem dla nas podczas analizy pożyczkodawcy, która ma wpływ na przyznanie pożyczki mają dokumenty związane z prawem własności a także opisane powyżej zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej a także zdjęcia mieszkania wewnątrz przedstawiające wszystkie pomieszczenia. Nie ma potrzeby wykonywania operatu szacunkowego a wartość nieruchomości, która jest jednym z najważniejszych elementów podczas ustalania kwoty pożyczki będzie ustalana właśnie z wykorzystaniem dokumentacji zdjęciowej. Kolejnym ważnym dokumentem jest dokument potwierdzający prawo własności do mieszkania. Najczęściej są to:

  • umowa kupna – sprzedaży w formie aktu notarialnego
  • umowa darowizny także jako akt notarialny
  • postanowienie sądu o spadku lub podziale majątku
  • zaświadczenie z przydziałem mieszkania jako prawa własności

Istnieją również inne dokumenty, na podstawie których klient stał się prawowitym właścicielem, ale my wymieniliśmy tylko te, które w praktyce pojawiają się najczęściej. Dwa z powyższych dokumentów wymagają potwierdzenia z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu lub opłaceniu podatku i tak od umowy darowizny będzie to podatek od darowizny, ale wymóg stosowany jest wyłącznie do darowizn, które miały miejsce po 1 stycznia 2007r. Drugim dokumentem jest prawomocne postanowienie sądu o spadku i tutaj także wymagana jest informacja z US o podatku od spadku. W tym przypadku nie ma granicznej daty i przy takiej formie prawa własności ten dokument wymagany jest zawsze.
Pożyczka pod mieszkanie
Ważnym z uwagi na zapisy prawne podczas analizy i przygotowania pożyczki dla klienta jest ustalenie właściwego numeru księgi wieczystej, na podstawie którego analizujemy zapisy w księdze i ustalamy jaka dokumentacja jest wymagana do sprawy. Nie ma potrzeby wyciągania z Sądu Ksiąg Wieczystych całego odpisu, gdyż od kilku lat każda osoba znająca numer księgi wieczystej nieruchomości może w elektronicznym Rejestrze Ksiąg Wieczystych sprawdzić wszystkie aktualne zapisy dla danego mieszkania.

Ostatnim dokumentem, na podstawie którego możemy sprawnie przygotować umowę pożyczki a także notariusz, który przygotowuje część w formie aktu notarialnego jest dowód osobisty właścicieli mieszkania oraz innych osób, które przystępują do umowy pożyczki.

Obciążenie nieruchomości od strony kredytów bankowych, hipotek przymusowych czy innych pożyczek poza bankowych nie stanowi problemu, nie odrzucamy takich spraw, ale wymagane jest udokumentowanie wszystkich wpisów widniejących w księdze wieczystej na podstawie, których najczęściej klient spłaca zobowiązanie z przyznanej kwoty pożyczki.

Komornik a pożyczka poza bankowa to zagadnienie, które bardzo często jest nieprawidłowo kwalifikowane przez klientów. Wpis egzekucji niestety uniemożliwia jakikolwiek ruch kredytowy pod strony banku, ale dla nas nie jest to dużym problemem. Najważniejszym aspektem przy tego typu obciążeniu jest warunek, aby całkowita kwota egzekucji została spłacona w ramach udzielonej pożyczki a podstawą do tego jest aktualne, nie starsze niż 30 dni zaświadczenie od komornika prowadzącego egzekucję. Z uwagi na pewne zapisy w prawie cywilnym a dokładnie par. 930 pkt 3 kpc niestety nie ma możliwości ustanowienia hipoteki na takim mieszkaniu, gdyż ustawa zakłada, że „obciążanie hipoteki po jej zajęciu jest nieważne” co w praktyce oznacza, że nie można dokonać żadnego wpisu na hipotece z tytułu np. kredytu czy pożyczki. Rozwiązaniem w tego typu sprawach jest inna forma umowy pożyczki, która nie podlega pod ten zapis a zezwala na nią ten sam artykuł, ale zapisany w punkcie 1 kpc.

 

Pożyczka pod zastaw i pod hipotekę mieszkania oraz domu w Warszawie i Krakowie